Reklaamfoto puhul on peamine rõhk reklaamitava objekti esile tõstmisel ja selle promotsioonil potentsiaalsetele tarbijatele läbi üheselt mõistetava sõnumiga visuaali. Reklaamitavat objekti esitletakse kõige atraktiivsemal viisil suunamaks tarbijaid just seda toodet eelistama konkurentide ees. Promotsiooni eesmärgiga reklaamfotosi näeme enda ümber igapäevaselt nii brožüürides, kataloogides, onlines kui ka suurtel välimeedia plakatidel. Ideaalne reklaamfoto peaks saatma tarbijale täpse ja üheselt mõistetava sõnumi.